decided on

listen to the pronunciation of decided on
الإنجليزية - التركية
karar
decide on
karar vermek

İlk olarak isim üzerinde karar vermek zorundayız. - In the first place we have to decide on the name.

decide on
karar ver

Hangi otoyola karar verirsen ver, arabalarla ve kamyonlarla dolu olacaktır. - Whichever highway you decide on, it will be crowded with cars and trucks.

Ziyaret edeceğimiz yere karar verelim. - Let's decide on the places we'll visit.

decide on
hükmetmek
decide on
karar kılmak
decide on
beğenmek
decide on
seçmek
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف decided on في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

decide on
If you decide on something or decide upon something, you choose it from two or more possibilities. After leaving university, Therese decided on a career in publishing
decided on
المفضلات