deceptiveness

listen to the pronunciation of deceptiveness
الإنجليزية - التركية
aldatıcılık
düzenbazlık
{i} aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık
deceptive
{s} aldatıcı

Son birkaç yıldır yaşadığımız göreceli sakinlik aldatıcıdır. - The relative calm that we've experienced in the last few years is deceptive.

Bence bu çok aldatıcı. - I think it's very deceptive.

deceptive
yanıltıcı

Kulağa yanıltıcı derecede basit geliyor. - It sounds deceptively simple.

Görünümler yanıltıcı olabilir. - Appearances can be deceptive.

deceptive
{s} aldatan
الإنجليزية - الإنجليزية
The state or quality of being deceptive
The power or habit of deceiving; tendency or aptness to deceive
{i} deceitfulness, dishonesty, treachery
the quality of being deceptive
deceptive
illusive
deceptive
{a} able to deceive, deceitful, false
Deceptive
deceptory
deceptive
misleading, likely or attempting to deceive
deceptive
If something is deceptive, it encourages you to believe something which is not true. Appearances can be deceptive. = misleading + deceptively de·cep·tive·ly The storyline is deceptively simple
deceptive
tending to deceive or mislead either deliberately or inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the storm"; "deliberately deceptive packaging"; "a misleading similarity"; "statistics can be presented in ways that are misleading"
deceptive
causing one to believe what is not true or fail to believe what is true; "deceptive calm"; "a delusory pleasure"
deceptive
causing one to believe what is not true or fail to believe what is true; "deceptive calm"; "a delusory pleasure
deceptive
{s} misleading, deceitful
deceptive
Tending to deceive; having power to mislead, or impress with false opinions; as, a deceptive countenance or appearance
deceptiveness
المفضلات