deceptive

listen to the pronunciation of deceptive
الإنجليزية - التركية
{s} aldatıcı

Son birkaç yıldır yaşadığımız göreceli sakinlik aldatıcıdır. - The relative calm that we've experienced in the last few years is deceptive.

İnsanları yaşla değil, davranışla yargılayın. Yıllar aldatıcıdır. - Judge people not by age, but by behavior. Years are deceptive.

yanıltıcı

Görünümler yanıltıcı olabilir. - Appearances can be deceptive.

Kulağa yanıltıcı derecede basit geliyor. - It sounds deceptively simple.

{s} aldatan
deceptive in multiple ways
çeşitli şekillerde aldatıcı
deceptive logic; sophistry
aldatıcı mantık; safsata
deceptive person, deceiver
aldatıcı kişi, düzenbaz
deceptive, dishonest
Dürüst olmayan aldatıcı
deceptive, misleading, illusory
Yanıltıcı, aldatıcı yanıltıcı
deceptive advertising
(Reklam) yanıltıcı reklam
deceptive cadence
(Muzik) sürpriz durgu
deceptive practices
aldatıcı uygulamalar
deceptive pricing
(Ticaret) aldatıcı fiyatlandırma
deceptive statement
(Ticaret) yanıltıcı beyan
deceptively
aldatıcı bir biçimde
deceptively
aldatarak
deceptiveness
aldatıcılık
deceptiveness
düzenbazlık
illusive
asılsız
illusive
aldatıcı
deceptively
aldatıcı bir şekilde
deceptiveness
{i} aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık
illusive
hayal kabilinden
illusive
{s} hayali
illusive
hakikat olmayan
illusive
göz boyayan
illusive
{s} yanıltıcı
illusive
illusoryaldatıcı
الإنجليزية - الإنجليزية
misleading, likely or attempting to deceive
{a} able to deceive, deceitful, false
tending to deceive or mislead either deliberately or inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the storm"; "deliberately deceptive packaging"; "a misleading similarity"; "statistics can be presented in ways that are misleading"
causing one to believe what is not true or fail to believe what is true; "deceptive calm"; "a delusory pleasure"
causing one to believe what is not true or fail to believe what is true; "deceptive calm"; "a delusory pleasure
{s} misleading, deceitful
Tending to deceive; having power to mislead, or impress with false opinions; as, a deceptive countenance or appearance
If something is deceptive, it encourages you to believe something which is not true. Appearances can be deceptive. = misleading + deceptively de·cep·tive·ly The storyline is deceptively simple
illusive
deceptory
deceptive advertising
an exaggerated advertising that is attempting to deceive
deceptive cadence
a falling cadence in which the ear expects the a dominant chord to resolve to the tonic, but resolves to something else (usually a submediant chord) instead
To be deceptive
jive
deceptively
in a misleading way; "the exam looked deceptively easy"
deceptively
In a manner to deceive
deceptively
in a misleading manner, deceitfully, with intent to deceive
deceptively
In a deceptive manner
deceptively
in a misleading way; "the exam looked deceptively easy
deceptiveness
The power or habit of deceiving; tendency or aptness to deceive
deceptiveness
{i} deceitfulness, dishonesty, treachery
deceptiveness
the quality of being deceptive
deceptiveness
The state or quality of being deceptive
deceptive
المفضلات