deaden (a sound or noise), especially by wrapping

listen to the pronunciation of deaden (a sound or noise), especially by wrapping
الإنجليزية - التركية

تعريف deaden (a sound or noise), especially by wrapping في الإنجليزية التركية القاموس.

damp
{i} nem

Tozu silmek için nemli bir bez kullandı. - She used a damp rag to wipe off the dust.

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

damp
(Havacılık) sönümlemek
damp
bastırmak
damp
hafifçe ıslatmak
damp
{i} indirim
damp
rutubetli
damp
rutubet
damp
küllemek
damp
boğmak
damp
{s} nemli

Tozu silmek için nemli bir bez kullandı. - She used a damp rag to wipe off the dust.

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

damp
{f} sindirmek
damp
nemli,v.indirim yap: n.indirim
damp
{i} su buharı
damp
{f} köreltmek
damp
{s} ıslak

O ıslak havluyu çantaya koyma. - Don't put that damp towel into the bag.

damp
{f} söndürmek
damp
{f} hararetini azaltmak
damp
{i} aksatma
الإنجليزية - الإنجليزية
muffle
dull
damp
tone down
mute
dampen
deaden (a sound or noise), especially by wrapping
المفضلات