dark horse beklenilmediği halde partisi tarafından aday gösterilen adam

listen to the pronunciation of dark horse beklenilmediği halde partisi tarafından aday gösterilen adam
التركية - الإنجليزية
dark
dark horse beklenilmediği halde partisi tarafından aday gösterilen adam

    الواصلة

    dark hor·se bek·le·nil·me·di·ği hal·de par·ti·si ta·ra·fın·dan a·day gös·te·ri·len a·dam

    النطق

    كلمة اليوم

    acumen
المفضلات