daraltmak, sıkıştırmak, sıkıntı ve ıztırab vermek, zorlama, baskı

listen to the pronunciation of daraltmak, sıkıştırmak, sıkıntı ve ıztırab vermek, zorlama, baskı
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) tazyik
daraltmak, sıkıştırmak, sıkıntı ve ıztırab vermek, zorlama, baskı

    الواصلة

    da·ralt·mak, sı·kış·tır·mak, sı·kın·tı ve ız·tı·rab ver·mek, zor·la·ma, bas·kı

    النطق

    كلمة اليوم

    cacography
المفضلات