damıtma

listen to the pronunciation of damıtma
التركية - الإنجليزية
distillation

We use solar-powered distillation to desalinate our water. - Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız.

fractionation
refinement
refining
distilling
fractionating
damıtmak
distil
damıtmak
{f} distill
damıtma balonu
distillation flask
damıtma kolonu
distillation column
damıtma odası
still room
damıtmak
rectify
kesikli damıtma
(Gıda) batch distillation
damıt
distil

We use solar-powered distillation to desalinate our water. - Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız.

The components obtained by distillation of coal tar are as shown below. - Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir.

damıt
{f} distilled

Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes. - Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan.

As the iron was heating up, Mary poured distilled water into the reservoir to make steam. - Ütü ısınırken Mary buhar yapmak için hazneye damıtılmış su döktü.

damıt
distill

As the iron was heating up, Mary poured distilled water into the reservoir to make steam. - Ütü ısınırken Mary buhar yapmak için hazneye damıtılmış su döktü.

We use solar-powered distillation to desalinate our water. - Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız.

kademeli damıtma
Fractional distillation
basit damıtma
simple distillation
biyolojik damıtma
(Biyoloji) biological clarification
damıtmak
{f} fractionate
damıtmak
to distil, to distill, to rectify
damıtmak
abstract
damıtmak
to distill
eşkaynar damıtma
azeotropic distillation
kuru damıtma
dry distillation
moleküler damıtma
molecular distillation
vakumlu damıtma
vacuum distillation
التركية - التركية
Damıtmak işi, taktir
Damıtmak
damlatmak
Damıtmak
taktir etmek
damıtmak
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
damıtmak
Gaz ürünler elde etmek için, bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek
damıtma
المفضلات