dalgacı

listen to the pronunciation of dalgacı
التركية - الإنجليزية
buffoon
(someone) who is prone to goofing off, who is a goof-off
daydreamer, woolgatherer; shirker, slacker; malingerer; tricky fellow
slang regular hashish user
(Konuşma Dili) trickster, hoodwinker, chicaner
shirker
slacker
tricky fellow
remiss
dalga
wave

Light and sound travel in waves. - Işık ve ses dalgalar halinde iletilir.

The ear canal sends sound waves to the eardrum. - Kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına iletir.

dalgacı Mahmut
(Konuşma Dili) (a) goof-off
dalga
{i} sea

The little boat bobbed on the rough sea. - Tekne dalgalı denizde şiddetle sallandı.

The sea is pretty rough today. - Deniz bugün oldukça dalgalı.

dalga
intrigue
dalga
jigger
dalga
(Ticaret) cycle
dalga
watering
dalga
trick
dalga
sweetie
dalga
affair
dalga
gadget
dalga
beam
dalga
undulation
dalga
{i} billow
Dalga
wawe
dalga
wave of
dalga
to wave
dalga
wave in
dalga
waveforms
dalga
wave to
dalga
waveguide
dalga
crimp
dalga
{i} thingummy
dalga
{i} thingumajig
dalga
{i} thingumabob
dalga
slang reverie, brown study, distractedness, distraction
dalga
wave (of water, of heat or cold, of electric and magnetic field intensity)
dalga
slang a high (which comes from hashish)
dalga
slang situation, matter, affair
dalga
wave; undulation; trick, intrigue; gadget, jigger; affair, sweetie
dalga
slang what-do-you-call-it, thingumabob, thingumajig
dalga
slang (a) beloved, (a) love, sweetheart, sweetie, honey
dalga
slang connection, relation
dalga
slang love relationship, love affair
dalga
the wavelike pattern found in watered cloth, water, moiré
dalga
slang hashish, hash
dalga
slang trick, subterfuge, deception, fast one
التركية - التركية
İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse): "Pek dalgacı görünüyor, saçmalayacağa benziyordu."- P. Safa
İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen
dalga
Dalga, bir fizik terimi olarak, uzay veya uzayzamanda yayılan ve sıklıkla enerjinin taşınmasına yol açan titreşime verilen isim
Dalga
(Osmanlı Dönemi) HÎZ
Dalga
(Osmanlı Dönemi) TEYYAR
Dalga
talaz
dalga
Geçici sevgili
dalga
Macera, meşru olmayan kazanç veya aşk ilişkisi
dalga
Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi
dalga
Belli bir süre etkili olan dönem
dalga
Saçların kıvrım genişliği
dalga
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da, içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner
dalga
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
dalga
Bir yüzeydeki kıvrım
dalga
Dalgınlık
dalga
Sıcak, soğuk, moda vb.nin belli bir süre etkili olan dönemi
dalga
Gizli iş, dalavere
dalga
Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu
dalga
Geçici aşk ilişkisi
dalga
Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık
dalga
Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor, ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal
dalga
Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar
dalgacı
المفضلات