dışlayıcı

listen to the pronunciation of dışlayıcı
التركية - الإنجليزية
exclusionary
exclusionist
exclusivist
dışla
exclude

We cannot exclude feeling from our experience. - Duyguyu tecrübemizden dışlayamayız.

Others were excluded too, right? - Diğerleri de dışlandı, değil mi?

dışla
ostracize

Layla was ostracized by society. - Leyla toplum tarafından dışlandı.

I was basically ostracized. - Temel olarak dışlanmıştım.

dışlayıcı
المفضلات