düzleştirmek

listen to the pronunciation of düzleştirmek
التركية - الإنجليزية
{f} flatten
to smooth, make flat, make level
smooth
to flatten, to level, to smooth
even
level
ling. to unround
slick
surface
straighten

Mary used a flat iron to straighten her hair. - Mary saçlarını düzleştirmek için bir ütü kullandı.

to straighten

Mary used a flat iron to straighten her hair. - Mary saçlarını düzleştirmek için bir ütü kullandı.

rub down
unround
slick down
level off
düz
smooth

The opening statement went smoothly. - Açılış konuşması düzgünce gitti.

If all goes smoothly, I can make two or three pieces a day. - Her şey düzgünce giderse günde iki ya da üç parça yapabilirim.

düz
plain

She wore a plain blue dress. - O, düz mavi bir elbise giydi.

Try to write in plain English. - Düz İngilizce ile yazmaya çalış.

düz
straight

Go straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads. - Caddede yaklaşık 100 metre kadar düz gidin, ve üç yollu kavşağa varırsınız.

I want to go straight. - Ben düz gitmek istiyorum.

düz
flat

Its surface was as flat as a mirror. - Onun yüzeyi bir ayna kadar düzdü.

The earth is round, not flat. - Dünya yuvarlaktır, düz değil.

düz
{s} even

Tom organized the event. - Tom etkinliği düzenledi.

Tom has been calling me regularly every evening. - Tom her akşam düzenli olarak beni arıyor.

düz
clear-cut
düz
in plane
düz
(Tıp) planum
düz
glacé
düz
offset
düz
(Dilbilim) unrounded
düz
nonstriated
düz
(Tekstil) glace
düz
erect
düz
marble
düz
(Otomotiv) flat base
düz
(Bilgisayar) regular

Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases. - Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur.

There is no regular boat service to the island. - Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.

düz
limit
düz
upright
düz
(Bilgisayar) solid
düzleştirme
(İnşaat) blunting
düzleştirme
leveling
düzleştirme
(Meteoroloji,Pisikoloji, Ruhbilim) smoothing
düz
horizontal
düz
level

I'm going to raise my English level. - İngilizce düzeyimi yükselteceğim.

Her acting is on the level of a professional. - Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir.

düz
right

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

I can't think straight right now. - Şu anda düzgün düşünemiyorum.

düz
direct
düz
glabrous
düz
flattened
düzleştirme
levelling
düz
the plain
düz
levigate
düz
flat of
düz
straight through
düz
straight on

Go straight on, and you will find the store. - Düz gidin ve mağazayı bulacaksınız.

buldozer ile düzleştirmek
flatten with a bulldozer
düz
running
düz
forehand
düz
plat

Where are the plates arranged? - Plakalar nerede düzenlenmiş?

He set the table with cups, saucers, plates and chargers. - O, masayı fincanlarla, çay bardağı tabaklarıyla, tabaklarla ve büyük düz tabaklarla donattı.

düz
{s} flush

The toilet doesn't flush properly. - Tuvaletin sifonu düzgün çalışmıyor.

düz
flatwise
düz
slick
düz
flatways
düz
a grape raki
düz
unflavoured Turkish rakı duziko
düz
plane

We were arguing on different planes to the last. - Biz farklı düzlemler üzerinde tartışıyorduk.

The plane rose sharply before leveling off as it left the coast. - Uçak sahilden ayrılırken düz uçuşa geçmeden önce hızla yükseldi.

düz
platy
düz
form

Form a straight line! - Düz bir sıra oluşturun.

düz
rectus
düz
lank
düzleştirme
planation
düzleştirme
smooth
saçımı düzleştirmek istiyorum
I would like to have my hair straightened
düzleştirmek
المفضلات