dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. filozof

listen to the pronunciation of dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. filozof
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) KALENDER
dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. filozof

    الواصلة

    dün·ya alâ·ka·la·rın·dan u·zak, alâ·yi·şe al·dan·maz ha·ki·kat a·da·mı. fi·lo·zof

    النطق

    كلمة اليوم

    hew
المفضلات