düşünmeden

listen to the pronunciation of düşünmeden
التركية - الإنجليزية
without thinking

Tom acted without thinking. - Tom düşünmeden hareket etti.

She acted without thinking. - Düşünmeden hareket etti.

recklessly
lightly

Don't behave lightly. - Düşünmeden hareket etme.

rashly
unintentionally
out of hand

I told him about my ideas but he dismissed them out of hand. - Ben fikirlerimi anlattım fakat o düşünmeden reddetti.

without thought
without thinking, without thought of, impulsively
impulsively
irrespective of
by rote
off the cuff, without thinking
off the cuff
incautiously
offhand

I cannot answer your request offhand. - Talebinize düşünmeden yanıt veremem.

rash
incautious
rote
düşünmeden hareket eden
impulsive
düşünmeden yapılan
spontaneous
düşünmeden girişmek
rush
düşünmeden girişmek
rush into
düşünmeden hareket etme
impulsiveness

Impulsiveness is the devil. - Düşünmeden hareket etmek şeytandır.

düşünmeden karar veren kimse
rubber stamp
düşünmeden söylemek
to blurt sth out
düşünmeden söylemek
blunder
düşünmeden söylemek
blurt out
düşünmeden söylenmiş
unconsidered
düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış
careless
düşün
{f} think

I think it'll rain today. - Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum.

The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give. - Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür.

düşün
think of

Every time I hear that song, I think of my high school days. - O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm.

What do you think of modern art? - Modern sanat hakkında ne düşünüyorsunuz?

düşün
thought

She put down her thoughts on paper. - Düşüncelerini kağıda döktü.

Words express thoughts. - Kelimeler düşünceleri ifade eder.

düşün
think up
düşün
{f} deliberate

The jury deliberated for three days. - Jüri üç gün boyunca düşündü.

Do you think that was deliberate? - Onun kasıtlı olduğunu düşünüyor musun?

düşün
meditate

I'm trying to meditate. - Düşünmeye çalışıyorum.

I often meditate on the meaning of life. - Ben sık sık yaşamın anlamı üzerinde düşünürüm.

düşün
cogitate
düşün
{f} picturing
düşün
cast about
düşün
{f} thinking

Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful. - Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

düşün
contemplate

The doctor contemplated the difficult operation. - Doktor zor operasyonu düşünüp taşındı.

When I contemplate the sea, I feel calm. - Denizi düşündüğümde, sakin hissediyorum.

düşün
{f} pondering

Tom was probably pondering something. - Tom galiba bir şeyler düşünüp duruyordu.

düşün
turn over
düşün
ponder of
düşün
ponder

Tom was probably pondering something. - Tom galiba bir şeyler düşünüp duruyordu.

Let's ponder that for a moment. - Onu bir an için düşünelim.

düşün
excogitate
düşün
considering

His suggestion is worth considering. - Onun önerisi düşünmeye değer.

She's considering changing her life. - Hayatını değiştirmeyi düşünüyor.

düşün
considered

Tom considered his options. - Tom seçeneklerini düşündü.

Have you ever considered majoring in economics at college? - Üniversitede iktisat bölümünde uzmanlaşmayı hiç düşündünüz mü?

düşün
product of the mind
düşün
concept
düşün
idea

Tom thought it would be a good idea to see a doctor. - Tom bir doktor görmenin iyi bir fikir olacağını düşündü.

We all consider your idea to be impractical. - Hepimiz senin fikrinin kullanışsız olduğunu düşünüyoruz.

düşün
thinkup
sonunu düşünmeden
hit or miss
التركية - التركية

تعريف düşünmeden في التركية التركية القاموس.

düşün
Duyularla değil, zihnî olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay, fikir, ide
düşünmeden
المفضلات