düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim

listen to the pronunciation of düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim
التركية - الإنجليزية
(Tıp) neologism
düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim

    الواصلة

    dü·şün·ce·ler·le il·gi·li bo·zuk·luk·la·rı an·lat·mak i·çin kul·la·nı·lan bir de·yim

    النطق

    كلمة اليوم

    byronic
المفضلات