dönen

listen to the pronunciation of dönen
التركية - الإنجليزية
rotating

The black hole is surrounded by a rotating disk of ionized gas. - Kara delik, iyonize gazdan oluşan dönen bir diskle çevrilidir.

swivel
twisty
(baş) swimming
turning
rolling
rotary
return

Returnees have trouble getting used to life in Japan. - Geri dönenlerin Japonya'da yaşamaya alışma sorunu var.

I will be here until you return. - Sen dönene kadar burada olacağım.

tortuous
winding
rotatory
rotative
twirly
revolving
başı dönen
dizzy
dönen balık yemi
spinner
dönen dolaplar
goings on
dönen kimse
defector
dönen ödeme
(Ticaret) revolving payment
dön
{f} turn

This catterpillar will turn into a beautiful butterfly. - Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek.

Mr Smith has not turned up yet though he promised to come. - Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi.

geri dönen
recurrent
dön
(Bilgisayar) transform

This differential equation can be easily solved by Laplace transform. - Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.

Caterpillars transform into butterflies while they're in a cocoon. - Tırtıllar koza içerisindeyken kelebeğe dönüşür.

dön
wheel

Who were you with on the Ferris wheel? - Dönme dolapta kimle birlikteydin?

Do you know who invented the Ferris wheel? - Dönme dolabı kimin icat ettiğini biliyor musun?

geri dönen
returning

The returning soldiers were commended for their bravery in battle. - Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler.

dön
back down

Tom can't back down now. - Tom şimdi sözünden dönemez.

Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down. - Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor.

dön
{f} veering

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
return to

He left the Mexican capital to return to Texas. - O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı.

I'll return to get my handbag. - Ben el çantamı almak için geri döneceğim.

dön
{f} twirl
dön
veer

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
{f} rotating

The Earth is rotating from West to East. - Dünya batı'dan doğuya doğru dönüyor.

At the equator, the Earth is rotating at a speed of about about 2200 kilometers per hour. - Ekvatorda, Dünya yaklaşık saatte 2200 kilometre hızla dönüyor.

aslına, müslümanlığa dönen
in fact, returning to Islam
dön
revert
aleyhe dönen durum
boomerang
avlandığında çepeçevre dönen tilki
ringer
başı dönen
vertiginous
başı dönen
giddy
ceket yakası üzerine dönen gömlek yakası
eton collar
dininden dönen kimse
seceder
dön
return

He returned home from Europe in 1941, when the war broke out. - O, 1941'de, savaş patlak verdiğinde Avrupa'dan evine döndü.

When will you return? - Ne zaman geri döneceksin?

dön
sheer
eksen çevresinde dönen
rotary
evine dönen
homeward bound
fırıl fırıl dönen
dizzy
girdap gibi dönen
vortical
günaha dönen kimse
backslider
güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
güneşin çevresinde dönen gezegen
primary planet
sarmal olarak dönen
gyratory
sağa doğru dönen
right handed
serbest dönen
(Otomotiv) free rolling
sözünden dönen kimse
quitter
tersine dönen arz eğrisi
(Ticaret) regressive supply curve
yurda dönen
homing
yuvasına dönen güvercin
homing pigeon
yuvaya dönen
homing
zıt dönen rulolar
contrast rollers
çark gibi dönen
rotatory
ışıklar saçarak dönen fişek
Catherine wheel
dönen
المفضلات