dönek

listen to the pronunciation of dönek
التركية - الإنجليزية
renegade
capricious
fickle
quitter
turncoat
fickle, untrustworthy, inconstant, changeable
fickle, flighty, capricious, rat; turncoat
apostate
variable
piker
rat
fluky
untrustworthy

He is one of the most untrustworthy people I have ever met. - O şimdiye kadar tanıştığım en dönek insanlardan biri.

changeful
volatile
inconstant
flukey
ratter
versatile
turnabout
deserter
protean
changeable
lubricious
(Jeoloji) erratic
treacherous
lightminded
lubricous
flighty
fluke
wild
mutable
dönek kimse
weathercock
dönek
المفضلات