dönü

listen to the pronunciation of dönü
التركية - الإنجليزية
act of causing to spin; twirling movement
spin; revolution
rotation
spin

The chakras are constantly spinning. If they weren't, the physical body couldn't exist. - Çakralar sürekli dönüyor. Eğer olmasalar, fiziksel beden mevcut olamazdı.

Mary's head was spinning. - Mary'nin kafası dönüyordu.

revolution
(Kimya) cycle
dönü yön değişimi
(Denizbilim) mutarotation
dönü kuantum sayısı
spin quantum number
direksiyon dönü sensörü
(Otomotiv) steering rotation sensor
top dönü çarkı
(Avcılık) ratchet
dönü
المفضلات