curving around

listen to the pronunciation of curving around
الإنجليزية - التركية

تعريف curving around في الإنجليزية التركية القاموس.

circumflex
işaretli vurgu
circumflex
düzeltme/uzatma imi
circumflex
sirkumfleks
circumflex
düzeltme işareti

İspanyolcada düzeltme işareti yoktur. - The circumflex accent doesn't exist in Spanish.

circumflex
(Tıp) Kıvrık, dönük, circumflexus
circumflex
{i} inceltme işareti

İspanyolcada inceltme işareti yoktur. - The circumflex accent doesn't exist in Spanish.

circumflex
etrafına dolamak
circumflex
inceltme

İspanyolcada inceltme işareti yoktur. - The circumflex accent doesn't exist in Spanish.

circumflex
uzatma işareti ile ilgili
circumflex
{i} kemik çevreleyen (damar)
circumflex
{i} inceltme işareti; uzatma işareti
circumflex
inceltme işaret

İspanyolcada inceltme işareti yoktur. - The circumflex accent doesn't exist in Spanish.

circumflex
uzatarak telaffuz etmek
circumflex
çarpık
circumflex
eğri
الإنجليزية - الإنجليزية
circumflex
curving around

  الواصلة

  cur·ving a·round

  التركية النطق

  kırvîng ıraun

  النطق

  /ˈkərvəɴɢ ərˈoun/ /ˈkɜrvɪŋ ɜrˈaʊn/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات