critical single engine air speed

listen to the pronunciation of critical single engine air speed
الإنجليزية - التركية
kritik tek motor hava sürati
critical single engine air speed

  الواصلة

  cri·ti·cal sin·gle en·gine A·ir speed

  التركية النطق

  krîtîkıl sînggıl encın er spid

  النطق

  /ˈkrətəkəl ˈsəɴɢgəl ˈenʤən ˈer ˈspēd/ /ˈkrɪtɪkəl ˈsɪŋɡəl ˈɛnʤən ˈɛr ˈspiːd/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات