criteria that are necessary before registration to a program will be accepted

listen to the pronunciation of criteria that are necessary before registration to a program will be accepted
الإنجليزية - التركية

تعريف criteria that are necessary before registration to a program will be accepted في الإنجليزية التركية القاموس.

pre-requisite
ön koşul
الإنجليزية - الإنجليزية
pre-requisite
criteria that are necessary before registration to a program will be accepted

  الواصلة

  cri·te·ri·a that are nec·es·sa·ry be·fore reg·is·tra·tion to a pro·gram will be ac·cept·ed

  التركية النطق

  kraytîriı dhıt ır nesıseri bîfôr recîstreyşın tı ı prōgräm wıl bi äkseptîd

  النطق

  /krīˈtərēə ᴛʜət ər ˈnesəˌserē bəˈfôr ˌreʤəsˈtrāsʜən tə ə ˈprōˌgram wəl bē akˈseptəd/ /kraɪˈtɪriːə ðət ɜr ˈnɛsəˌsɛriː bɪˈfɔːr ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən tə ə ˈproʊˌɡræm wəl biː ækˈsɛptɪd/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات