creep at elevated temperature

listen to the pronunciation of creep at elevated temperature
الإنجليزية - التركية
(Havacılık) yüksek sıcaklıkta krip
creep at elevated temperature

  الواصلة

  creep at el·e·va·ted tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  krip ät elıveytîd temprıçır

  النطق

  /ˈkrēp ˈat ˈeləˌvātəd ˈtemprəʧər/ /ˈkriːp ˈæt ˈɛləˌveɪtɪd ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  frowzy
المفضلات