create a negative impression

listen to the pronunciation of create a negative impression
الإنجليزية - التركية
olumsuz izlenim uyandırmak
create a negative impression

  الواصلة

  cre·ate a neg·a·tive im·pres·sion

  التركية النطق

  krieyt ı negıtîv împreşın

  النطق

  /krēˈāt ə ˈnegətəv əmˈpresʜən/ /kriːˈeɪt ə ˈnɛɡətɪv ɪmˈprɛʃən/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات