covered with or as if with dew

listen to the pronunciation of covered with or as if with dew
الإنجليزية - التركية

تعريف covered with or as if with dew في الإنجليزية التركية القاموس.

bedewed
nemli
bedewed
ıslanmış
الإنجليزية - الإنجليزية
bedewed
covered with or as if with dew

  الواصلة

  cov·ered with or as if with Dew

  التركية النطق

  kʌvırd wîdh ır äz îf wîdh du

  النطق

  /ˈkəvərd wəᴛʜ ər ˈaz əf wəᴛʜ ˈdo͞o/ /ˈkʌvɜrd wɪð ɜr ˈæz ɪf wɪð ˈduː/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات