conversion from the inanimate to animate grammatical category

listen to the pronunciation of conversion from the inanimate to animate grammatical category
الإنجليزية - التركية

تعريف conversion from the inanimate to animate grammatical category في الإنجليزية التركية القاموس.

animation
{i} çizgi film yapma
animation
canlılık
animation
yaşam
animation
ruh
animation
{i} heyecan
animation
{i} şevk
animation
{i} animasyon

Latin Amerika'da Japon animasyonunu seven bir sürü insan var. - There are many people that like Japanese animation in Latin America.

animation
canlılık/canlandırma
animation
{i} canlandırma

Yüksek düzeydekilerin emirlerine itaat ederken zihinsel gücüm askıya alınmış canlandırmada kaldı. Bu, orduda herkeste karakteristiktir. - My mental faculties remained in suspended animation while I obeyed the orders of the higher-ups. This is typical with everyone in the military.

animation
hayatiyet şevk
animation
(Tıp) Canlılık, hayatiyet, zindelik
الإنجليزية - الإنجليزية
animation

The constraints are not so hard and fast that exceptional sentences do not occur. In particular animation and disanimation can temporarily suspend the system..

conversion from the inanimate to animate grammatical category

  الواصلة

  con·ver·sion from the in·a·ni·mate to a·ni·mate gram·ma·ti·cal cat·e·go·ry

  التركية النطق

  kınvırjın fırm dhi înänımıt tı änımıt grımätıkıl kätıgôri

  النطق

  /kənˈvərᴢʜən fərm ᴛʜē ənˈanəmət tə ˈanəmət grəˈmatəkəl ˈkatəˌgôrē/ /kənˈvɜrʒən fɜrm ðiː ɪnˈænəmət tə ˈænəmət ɡrəˈmætəkəl ˈkætəˌɡɔːriː/

  كلمة اليوم

  groundling
المفضلات