contradictory, illogical, negates itself

listen to the pronunciation of contradictory, illogical, negates itself
الإنجليزية - التركية

تعريف contradictory, illogical, negates itself في الإنجليزية التركية القاموس.

paradoxical
{s} mantığa aykırı görünen
paradoxical
çelişkili görünen
paradoxical
{s} paradoksal

Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur. - Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government.

paradoxical
(Biyoloji) paradoksik
paradoxical
(Tıp) Bakınız: Paradoxic
paradoxical
(sıfat) mantığa aykırı görünen
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} paradoxical
contradictory, illogical, negates itself
المفضلات