contaminate with a disease or microorganism

listen to the pronunciation of contaminate with a disease or microorganism
الإنجليزية - التركية

تعريف contaminate with a disease or microorganism في الإنجليزية التركية القاموس.

infect
(hastalık) bulaştırmak
infect
{f} bulaştırmak
infect
etkile/bulaş/bulaştır
infect
bulaş

Bir hastalığa bulaştırıldınız. - You've been infected.

Doktorum bana cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalandığımı söyledi. - My doctor told me that I had contracted a sexually transmitted infection.

infect
bulaşmak
infect
(Tıp) enfekt

Enfekte olduğunu düşünüyorum. - I think you've been infected.

Virüs tarafından enfekte edilmekten korkmuyor musun? - Aren't you afraid of getting infected by the virus?

infect
(Arılık) enfekte olmak
infect
geçirmek
infect
bulaştir
infect
bulaş,bulaştır
infect
sirayet
infect
bulaştırma
infect
herhangi bir hissi sirayet ettirmek
infect
geçme
infect
infection bulaşma
infect
(fiil) bulaştırmak, enfekte etmek, bozmak, aşılamak
infect
{f} aşılamak
infect
(Tıp) Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
infect
taint
contaminate with a disease or microorganism

  الواصلة

  con·ta·mi·nate with a dis·ease or mi·cro·or·ga·ni·sm

  التركية النطق

  kıntämıneyt wîdh ı dîziz ır maykrōôrgınîzım

  النطق

  /kənˈtaməˌnāt wəᴛʜ ə dəˈzēz ər ˌmīkrōˈôrgəˌnəzəm/ /kənˈtæməˌneɪt wɪð ə dɪˈziːz ɜr ˌmaɪkroʊˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات