contains alcohol; addicted to alcohol

listen to the pronunciation of contains alcohol; addicted to alcohol
الإنجليزية - التركية
alkolik
alcoholic
alkol içeren
alcoholic
{s} alkol

Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim. - I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius.

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

alcoholic
{s} alkollü

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

Alkollü içkileri her gün içmek istemiyordu. Fakat bira onun sevdiği içkisidir, bu yüzden o her gün alkolsüz bira içiyor. - She didn't want to drink alcoholic drinks every day. However, beer is her favorite drink, so she drinks non-alcoholic beer every day.

alcoholic
{i} alkolik

Tom'un alkolik olan bir karısı var. - Tom has a wife who's an alcoholic.

Tom bir alkolik oldu. - Tom became an alcoholic.

alcoholic
{i} ayyaş
alcoholic
(Tekstil) alkolik ( alkollu )
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} alcoholic
contains alcohol; addicted to alcohol
المفضلات