container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens

listen to the pronunciation of container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens
الإنجليزية - التركية

تعريف container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens في الإنجليزية التركية القاموس.

cast
{i} rol alanlar
cast
çarpıtmak
cast
atılmış
cast
talih
cast
alma

Kuzey Almanya'da bir sürü güzel kaleler var. - There are many beautiful castles in northern Germany.

cast
alçı tıp
cast
atış
cast
atma
cast
oyuncular
cast
(oy) vermek
cast
{f} kokuyu takip etmek
cast
{i} dış görünüş
cast
{i} kalıp
cast
{f} rol vermek
cast
{f} (cast)
cast
{i} fırlatma
cast
{i} voli
cast
{i} boşaltım (hayvanlarda)
cast
{i} kalıp, maket
cast
tür

Türkler Eğri Kalesi'ni uzun süre kuşattılar. - The Turks held siege over the Castle of Eger for a long time.

الإنجليزية - الإنجليزية
mold
cast
mould
container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens

  الواصلة

  con·tain·er in·to which liq·uid I·s poured to cre·ate a giv·en shape when it hardens

  التركية النطق

  kınteynır întı hwîç lîkwıd îz pôrd tı krieyt ı gîvın şeyp hwen ît härdınz

  النطق

  /kənˈtānər əntə ˈhwəʧ ˈləkwəd əz ˈpôrd tə krēˈāt ə ˈgəvən ˈsʜāp ˈhwen ət ˈhärdənz/ /kənˈteɪnɜr ɪntə ˈhwɪʧ ˈlɪkwəd ɪz ˈpɔːrd tə kriːˈeɪt ə ˈɡɪvən ˈʃeɪp ˈhwɛn ɪt ˈhɑːrdənz/

  كلمة اليوم

  empennage
المفضلات