conjure up a mental picture of

listen to the pronunciation of conjure up a mental picture of
الإنجليزية - التركية
gözünün önüne gelmek
gözünün önüne gelmek
conjure up a mental picture of

  الواصلة

  con·jure up a men·tal pic·ture of

  التركية النطق

  käncır ʌp ı mentıl pîkçır ıv

  النطق

  /ˈkänʤər ˈəp ə ˈmentəl ˈpəkʧər əv/ /ˈkɑːnʤɜr ˈʌp ə ˈmɛntəl ˈpɪkʧɜr əv/

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات