conforming to accepted standards

listen to the pronunciation of conforming to accepted standards
الإنجليزية - التركية
ahlaksal
conforming to accepted standards

  الواصلة

  conforming to ac·cept·ed standards

  التركية النطق

  kınfôrmîng tı äkseptîd ständırdz

  النطق

  /kənˈfôrməɴɢ tə akˈseptəd ˈstandərdz/ /kənˈfɔːrmɪŋ tə ækˈsɛptɪd ˈstændɜrdz/

  كلمة اليوم

  katabasis
المفضلات