confidence in the future payment for goods or services supplied; credit

listen to the pronunciation of confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
الإنجليزية - التركية

تعريف confidence in the future payment for goods or services supplied; credit في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Tüm yapabileceğiniz birbirinize güvenmektir. - All you can do is trust one another.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust
confidence in the future payment for goods or services supplied; credit

    الواصلة

    con·fi·dence in the fu·ture pay·ment for goods or ser·vic·es supplied; cred·it

    النطق

    كلمة اليوم

    byronic
المفضلات