condignly

listen to the pronunciation of condignly
الإنجليزية - التركية
müstahak bir şekilde
appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
condign
layık olmak
appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
uygun

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu. - Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party.

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz. - Please review the contents and provide any appropriate feedback.

condign
(ceza/vb.) hak edilmiş
condign
müstahak
condign
yerinde
condign
hak edilmiş
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
condign
layık
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
appropriate
zimmetine geçir/ayır
condign
layık olunan
condign
hak
condign
hak edilmiş,layık
condign
Iayık
الإنجليزية - الإنجليزية
appropriate
{a} fitly, properly, justly, worthily
According to merit
properly, appropriately
condign
Fitting, appropriate, deserved, especially denoting punishment
condign
Appropriate or deserved, especially in reference to a punishment
condign
{a} deserved, suitable, due, just
condign
Deserved; adequate; suitable to the fault or crime
condign
Worthy; suitable; deserving; fit
condign
fitting or appropriate and deserved; used especially of punishment; "condign censure
condign
{s} fitting, proper, well-deserved
condign
fitting or appropriate and deserved; used especially of punishment; "condign censure"
condign
Fitting, appropriate, especially denoting punishment
condignly
المفضلات