compliments; greetings

listen to the pronunciation of compliments; greetings
الإنجليزية - التركية

تعريف compliments; greetings في الإنجليزية التركية القاموس.

commend
ısmarlamak
commend
emanet et
commend
takdir etmek
commend
övmek
commend
öv

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

Mark o kadar dürüsttür ki bunun için herkes onu över. - Mark is so honest that everybody commends him for it.

commend
{f} emanet etmek
commend
{f} tavsiye etmek
commend
emanet et/takdir et
commend
{f} tavsiye etmek, salık vermek
commend
{f} methetmek
commend
{f} saygılarını sunmak
الإنجليزية - الإنجليزية
commend
compliments; greetings
المفضلات