complain about

listen to the pronunciation of complain about
الإنجليزية - التركية
yakınmak

Yakınmak için hiçbir nedeni yok. - He has nothing to complain about.

Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır. - Sami likes to complain about everything.

(Fiili Deyim ) -den şikayet etmek
yakın

Yakınma. Kendin kaşındın. - Don't complain about that. You've asked for it.

Biz komşularımız hakkında yakınıyoruz. - We complain about our neighbors.

hew
yarmak
hew
çapmak
hew
kes
hew
hew down kesip devirmek hew out yontarak şekil vermek
hew
zahmetle meydana getirmek
hew
{f} kesmek
hew
hewer odun kesicisi
hew
{f} yontmak
hew
balta ile vurarak kesmek
hew
hew to the line kurallara kelimesi kelimesine uymak
hew
{f} çentmek
hew
{f} balta ile kesmek
hew
baltacı
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} express displeasure about, find fault regarding
hew
complain about

  الواصلة

  com·plain a·bout

  التركية النطق

  kımpleyn ıbaut

  النطق

  /kəmˈplān əˈbout/ /kəmˈpleɪn əˈbaʊt/

  علم أصول الكلمات

  [ k&m-'plAn ] (intransitive verb.) 14th century. Middle English compleynen, from Middle French complaindre, from Vulgar Latin complangere, from Latin com- + plangere to lament; more at PLAINT.

  كلمة اليوم

  iatrogenic
المفضلات