comparative form of stodgy

listen to the pronunciation of comparative form of stodgy
الإنجليزية - الإنجليزية
stodgier
comparative form of stodgy

  الواصلة

  com·par·a·tive form of stod·gy

  التركية النطق

  kımperıtîv fôrm ıv stäci

  النطق

  /kəmˈperətəv ˈfôrm əv ˈstäʤē/ /kəmˈpɛrətɪv ˈfɔːrm əv ˈstɑːʤiː/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات