commendation; praise

listen to the pronunciation of commendation; praise
الإنجليزية - التركية
Takdir; övgü
commend
ısmarlamak
commend
emanet et
commend
takdir etmek
commend
övmek
commend
öv

Mark o kadar dürüsttür ki bunun için herkes onu över. - Mark is so honest that everybody commends him for it.

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

commend
{f} emanet etmek
commend
{f} tavsiye etmek
commend
emanet et/takdir et
commend
{f} tavsiye etmek, salık vermek
commend
{f} methetmek
commend
{f} saygılarını sunmak
الإنجليزية - الإنجليزية
commend
commendation; praise
المفضلات