clothing worn while performing surgery

listen to the pronunciation of clothing worn while performing surgery
الإنجليزية - الإنجليزية
scrub
clothing worn while performing surgery

  الواصلة

  cloth·ing worn while per·form·ing sur·ge·ry

  التركية النطق

  klōdhîng wôrn hwayl pırfôrmîng sırcıri

  النطق

  /ˈklōᴛʜəɴɢ ˈwôrn ˈhwīl pərˈfôrməɴɢ ˈsərʤərē/ /ˈkloʊðɪŋ ˈwɔːrn ˈhwaɪl pɜrˈfɔːrmɪŋ ˈsɜrʤɜriː/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات