civil appropriation

listen to the pronunciation of civil appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) SİVİL İŞLER TAHSİSATI: Kara Kuvvetleri tarafından yapılan askeri işlerden ayrı olarak, sadece bazı sivil işlerin yapılması için ayrılmış ve Kara Kuvvetlerince idare edilen bir tahsisat; bir örnek olarak "Kara Kuvvetleri Mezarlık Masrafları" tahsisatı
(Askeri) sivil işler tahsisatı
civil appropriation

  الواصلة

  ci·vil ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  sîvıl ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈsəvəl əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈsɪvəl əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات