cinas

listen to the pronunciation of cinas
التركية - الإنجليزية
pun

That is a very bad pun. - O çok kötü bir cinas.

The pun is unfortunately untranslatable. - Cinas ne yazık ki çevrilemez.

equivocal allusion
wordplay
1.play on words, pun
play on words, pun
paronomasia
play on words
quibble
cinas yapmak
pun
التركية - التركية
Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma
Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma
çok anlamlı bir sözcüğü her defasında başka bir anlamını öngörerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma
Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma: "En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı."- A. Ş. Hisar. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma
Edebiyatta birden çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek, kötüsünü kastetmek
kalb
CİNAS
(Osmanlı Dönemi) Edb: Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya "tecnis" denir, o kelimelere de "cinas" denir
CİNAS
(Osmanlı Dönemi) Benzeyiş, münâsebet
cinas
المفضلات