cilâ

listen to the pronunciation of cilâ
التركية - الإنجليزية
polish

Her car has a nice polish. - Onun arabasının güzel bir cilası var.

I got him to polish my shoes. - Ona ayakkabılarımı cilalattım.

varnish

Mum doesn't let me wear nail varnish. - Annem tırnak cilası kullanmama izin vermiyor.

It looks like I'm going to have to varnish my bookshelves again. - Kitap raflarımı tekrar cilalamak zorunda kalacağım gibi görünüyor.

polishing

My shoes need polishing. - Ayakkabılarım cilalanmalı.

This machine is used for polishing all kinds of metal. - Bu makine, her türden metalin cilalanması için kullanılır.

polished

I polished Tom's shoes for him. - Ben Tom'un ayakkabılarını onun için cilaladım.

My father polished his car till it shone. - Babam parlayıncaya kadar arabasını cilaladı.

shine

I had my shoes shined. - Ayakkabılarımı cilalattım.

Tom shined his shoes. - Tom ayakkabılarını cilaladı.

glaze
rubbing varnish
1.shellac; lacquer; varnish; wax; shoe polish
lacquer
veneering
chaser
gloss
veneer
finish, luster, shine
polish, varnish, glaze; finish, luster, shine; (içki) chaser
excessiveness
dope
luster

If you don't keep the silverware polished, it'll lose its luster. - Gümüş eşyaları cilalı tutmazsan parlaklığını kaybederler.

finish

I've just finished waxing the floor. - Az önce zemini cilalamayı bitirdim.

finishing
polisher
glazing
wax

I've just finished waxing the floor. - Az önce zemini cilalamayı bitirdim.

I'm going to wax my car tomorrow afternoon. - Yarın öğleden sonra arabamı cilalayacağım.

lustre [Brit.]
(Havacılık) coating
megilp
heelball
{i} lustre
burnish
cila sürmek
varnish
cila sürmek
wax
cila bezi
rubbing cloth
cila kullanın lütfen
please use wax
cila makinesi
glazer
cila makinesi
polishing machine
cila mumu
polishing wax
cila sürmek
to varnish
cila topu a ball of cotton covered
with a cloth for applying shellac
cila tozu
putty powder
cila vurmak
1. to varnish; to wax; to polish. 2. to finish, shine
pasta cila
wax polish
koruyucu cila
protecting wax
mum cila
heelball
parlak cila
brilliant polish
siyah cila
berlin black
tırnaklarıma cila sürdürmek istiyorum
I would like to have my nails polished
التركية - التركية
Parlaklık
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Gereksiz süs, gösteriş
perdah
CİLÂ
(Osmanlı Dönemi) Parlaklık, parlatma, perdaht, lostura
cila topu
Cilâ eriyiğini yüzeye sürtmede kullanılan, dışı dokuma bezden, içi yıkanmış yün veya pamuktan hazırlanan topaç
cila yağı
Cilâ topunun, cilâlanacak yüzeyde kolayca kaymasını sağlayan, asitsiz, renksiz ve reçinesiz ince yağ
الإنجليزية - التركية
cilas
cilâ
المفضلات