chronic and abnormal anxiety about imaginary symptoms and ailments

listen to the pronunciation of chronic and abnormal anxiety about imaginary symptoms and ailments
الإنجليزية - التركية

تعريف chronic and abnormal anxiety about imaginary symptoms and ailments في الإنجليزية التركية القاموس.

hypochondria
hastalık kuruntusu
hypochondria
(Tıp, İlaç) Hastalık hastalığı
hypochondria
hastalık kuruntusu olan kimse
hypochondria
hypochondriac i
hypochondria
{i} melankoli
hypochondria
i., tıb. hastalık hastalığı
hypochondria
karasevda
hypochondria
{i} hipokondri
hypochondria
{i} evham
hypochondria
{i} kuruntu
hypochondria
kuruntulu
hypochondria
(Tıp) Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti)
hypochondriasis
(Tıp) Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali)
الإنجليزية - الإنجليزية
hypochondria
hypochondriasis
chronic and abnormal anxiety about imaginary symptoms and ailments

  الواصلة

  chro·nic and ab·nor·mal anx·i·e·ty a·bout im·ag·i·na·ry symptoms and ailments

  التركية النطق

  kränîk ınd äbnôrmıl ängzayıti ıbaut îmäcıneri sîmptımz ınd eylmınts

  النطق

  /ˈkränək ənd abˈnôrməl aɴɢˈzīətē əˈbout əˈmaʤəˌnerē ˈsəmptəmz ənd ˈālmənts/ /ˈkrɑːnɪk ənd æbˈnɔːrməl æŋˈzaɪətiː əˈbaʊt ɪˈmæʤəˌnɛriː ˈsɪmptəmz ənd ˈeɪlmənts/

  كلمة اليوم

  bissextile
المفضلات