chief physical therapist

listen to the pronunciation of chief physical therapist
الإنجليزية - التركية
(Askeri) FİZİK TEDAVİ KISMI ŞEFİ: Kadın Sağlık Uzmanlar Sınıfı'na mensup kadın subay. Bu subay; bir sağlık tesisindeki Fizik Tedavi kısmının idare ve kontrolundan, Fizik Tedavi servisi şefine karşı sorumludur. Emrinde bulunan personelin faaliyetlerini de kontrol ve koordine eder
(Askeri) fizik tedavi kısım şefi
chief physical therapist

  الواصلة

  chief phys·i·cal the·ra·pist

  التركية النطق

  çif fîzîkıl therıpıst

  النطق

  /ˈʧēf ˈfəzəkəl ˈᴛʜerəpəst/ /ˈʧiːf ˈfɪzɪkəl ˈθɛrəpəst/

  كلمة اليوم

  cothurnal
المفضلات