chief of the veterinary corps

listen to the pronunciation of chief of the veterinary corps
الإنجليزية - التركية
(Askeri) VETERİNER DAİRESİ BAŞKANI: Veteriner dairesinin idari ve teknik başkanlığını yapan subay
chief of the veterinary corps

  الواصلة

  chief of the vet·e·ri·na·ry corps

  التركية النطق

  çif ıv dhi vetrıneri kôr

  النطق

  /ˈʧēf əv ᴛʜē ˈvetrəˌnerē ˈkôr/ /ˈʧiːf əv ðiː ˈvɛtrəˌnɛriː ˈkɔːr/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات