chief of staff

listen to the pronunciation of chief of staff
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) personel şefi
kurmay başkan
genelkurmay başkanı
genel kurmay başkanı
kurmay başkanı
(Askeri) 1. Kurmay Başkanı. 2. Bir karargah heyetinin kıdemli veya en önemli üyesi veya başı, veya emir ve komuta yetkisine sahip bir şahsın, bir karargah heyetinin kapasitesindeki başlıca yardımcısı. 3. Bir karargah heyetinin bu heyete ait işleri koordine ile görevli başı veya kontrolör durumundaki üyesi. 4. Görev yeri olarak aslında bir komuta yetkisinin devri ile bir başkası adına sahip olunabilen bir mevki; a. Kara Kuvvetleri ile Deniz Piyade sınıfında bu terim yalnız tugay veya tümen kademesi ile daha üst kademelere uygulanır. Daha küçük kademelerde icra subayına tekabül eder. b. Deniz Kuvvetlerinde sadece, tuğamiral veya daha yüksek rütbeye sahip komutanın personeline uygulanır. Tuğamiralden daha düşük rütbedeki komutanın personelinde tekabül eden rütbe kıdemli karargah subayıdır ve tek bir geminin organizasyonunda icra subayına tekabül eder. c. Hava Kuvvetlerinde bu bir hava kuvveti kademesine ve bunun üstü kademelere uygulanır. CHIEF OF STAFF, UNITED STATES AIR FORCE, THE: ABD HAVA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI: Cumhurbaşkanı ile Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının Hava Kuvvetlerine ait konularda, müşaviri hava subayı. Bu subay; Hava Kuvvetlerinin personel ve teşkillerinde nezaret ve bütün kuvvetlerine emir ve komuta eder. CHIEF OF STAFF, UNITED STATES ARMY: ABD KARA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI/KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
chief of the staff
(Askeri) genel kurmay başkanı
الإنجليزية - الإنجليزية
The senior officer of any of several services of the armed forces of several nations
The head of any of several political departments in several nations
{i} senior military officer of the U.S. Army or Air Force
The Chiefs of Staff are the highest-ranking officers of each service of the armed forces
{i} senior military officer of a staff and main advisor to a commander
the senior officer of a service of the armed forces
C. of S
chief of staff

  التركية النطق

  çif ıv stäf

  النطق

  /ˈʧēf əv ˈstaf/ /ˈʧiːf əv ˈstæf/

  فيديوهات

  ... Clinton's ' Bill Clinton's chief of staff. This is an idea that's been around a long ...
  ... sometimes you need to be more flexible. My chief of staff, for instance, had two kids ...

  كلمة اليوم

  materfamilias
المفضلات