chief artillery officer

listen to the pronunciation of chief artillery officer
الإنجليزية - التركية

تعريف chief artillery officer في الإنجليزية التركية القاموس.

chief officer
(Askeri) birinci zabit
الإنجليزية - الإنجليزية
senior officer in charge of artillery (heavy firearms)
chief artillery officer

  الواصلة

  chief ar·til·le·ry of·fic·er

  التركية النطق

  çif ärtîlıri ôfısır

  النطق

  /ˈʧēf ärˈtələrē ˈôfəsər/ /ˈʧiːf ɑːrˈtɪlɜriː ˈɔːfəsɜr/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات