checked his body temperature

listen to the pronunciation of checked his body temperature
الإنجليزية - التركية
kontrol vücudunun sıcaklığı
الإنجليزية - الإنجليزية
took his temperature
checked his body temperature

  الواصلة

  checked his bo·dy tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  çekt hîz bädi temprıçır

  النطق

  /ˈʧekt həz ˈbädē ˈtemprəʧər/ /ˈʧɛkt hɪz ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  white elephant
المفضلات