chatter marks bir aletin titreşimi sonucu meydana gelen düzensiz çizikler

listen to the pronunciation of chatter marks bir aletin titreşimi sonucu meydana gelen düzensiz çizikler
التركية - الإنجليزية
chatter
chatter marks bir aletin titreşimi sonucu meydana gelen düzensiz çizikler

    الواصلة

    chat·ter mark·s bir a·le·tin tit·re·şi·mi so·nu·cu mey·da·na ge·len dü·zen·siz çi·zik·ler

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات