charge with

listen to the pronunciation of charge with
الإنجليزية - التركية
(bir şeyle) görevlendirmek
(bir şeyle) suçlamak
suçlamak
(Kanun) suç isnat etmek
görevlendirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
accuse of, blame for -, indict on -
charge with

  التركية النطق

  çärc wîdh

  النطق

  /ˈʧärʤ wəᴛʜ/ /ˈʧɑːrʤ wɪð/

  علم أصول الكلمات

  [ 'chärj ] (noun.) 13th century. Middle English, from Old French, from chargier.

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات