characterized by or resembling stealth or secrecy

listen to the pronunciation of characterized by or resembling stealth or secrecy
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
stealthy
characterized by or resembling stealth or secrecy

  الواصلة

  char·ac·ter·ized by or resembling stealth or se·cre·cy

  التركية النطق

  kerıktırayzd bay ır rizemblîng stelth ır sikrısi

  النطق

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ər rēˈzembləɴɢ ˈstelᴛʜ ər ˈsēkrəsē/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ɜr riːˈzɛmblɪŋ ˈstɛlθ ɜr ˈsiːkrəsiː/

  كلمة اليوم

  affiance
المفضلات