characterized by careful thought; deliberate

listen to the pronunciation of characterized by careful thought; deliberate
الإنجليزية - التركية

تعريف characterized by careful thought; deliberate في الإنجليزية التركية القاموس.

considerate
{s} düşünceli

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

considerate
hürmetkar

Herkes senin kadar hürmetkar değil. - Not everyone is as considerate as you.

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil. - My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.

Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın. - You were considerate not to disturb us.

considerate
{s} nazik
الإنجليزية - الإنجليزية
considerate
characterized by careful thought; deliberate
المفضلات