characteristics of the reality beyond the senses

listen to the pronunciation of characteristics of the reality beyond the senses
الإنجليزية - التركية

تعريف characteristics of the reality beyond the senses في الإنجليزية التركية القاموس.

supernatural
doğaüstü

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

Tom doğaüstüne inanmaktadır. - Tom believes in the supernatural.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
الإنجليزية - الإنجليزية
supernatural
characteristics of the reality beyond the senses

  الواصلة

  characteristics of the re·al·i·ty be·yond the senses

  التركية النطق

  kerıktırîstîks ıv dhi riälıti bîônd dhi sensîz

  النطق

  /ˌkerəktərˈəstəks əv ᴛʜē rēˈalətē bəˈônd ᴛʜē ˈsensəz/ /ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks əv ðiː riːˈælətiː bɪˈɔːnd ðiː ˈsɛnsɪz/

  كلمة اليوم

  onychophagia
المفضلات